Skip to main content
 
 

Manifests

Tā kā 1990. gada 4. maijā Latvijas Republika netika atjaunota tiesiski korekti, bet Valsts Pamatlikums neatbilstoši tam - bez Tautas nobalsošanas pieņemts daļēji un mainīts, Latvijā ilgstoši ir radīta situācija, kur augstākā vara pieder politiskām partijām, kas neatbilst Satversmē noteiktajam tautvaldības principam.

Latvijas valsts nekalpo latviešu nācijas attīstībai, bet atsevišķu personu un starptautisko finanšu/varas konglomerātu pašbagātināšanās interesēm.

Tiek slēgtas skolas un slimnīcas, ieviesti arvien jauni nodokļi un valstiski noteikti nelikumīgi maksājumi.

Arī šo - spēkā esošo Satversmi, neievēro ne Saeima, ne Ministru kabinets, ne pašvaldības. Latvijā ir izveidojusies pieminētā konstitucionālā krīze, kuru radījuši daudzi Saeimas anti-konstitucionālie un pret Tautu vērstie likumi, Ministru kabineta noteikumi un instrukcijas, Pašvaldību saistošie noteikumi. Saeima pilda nevis Satversmē, bet šaura personu lokā noteikto.

Latvijā valsts vara ir varmācīgi nonākusi Valsts aparāta – valstskorporācijas koloniālās administrācijas nodarbināto rokās. Tas, savukārt, ir pieteicis hibrīdo (t.sk. fiskālo) karu Tautai, bet Satversmes 2.pants nosaka, ka Augstākā vara pieder Tautai.

Valsts aparāts, virs-valstu un vietējie oligarhi ir pārveidojuši Latviju par korporāciju, bet Tautu par korporācijas tirgojamo darbaspēku – korporācijas vergiem.

Latvijā atrodas liels skaits svešzemju karaspēka, kurš nepakļaujas šejienes likumiem un ir apveltīts ar lielākām tiesībām, kā vietējie iedzīvotāji un kārtībsargi. Ir likvidētas pašmāju bankas, bet Tauta izmirst.

Tiek radīti ļaudīm nelabvēlīgi tautsaimnieciskie apstākļi, kas likuši nokļūt parādu jūgā vairāk kā 700 tūkstošiem mūsu līdzcilvēku un līdzīgām skaitam emigrēt trimdā.

Tiek izzagts tautas kopīpašums un izsaimniekoti mūsu dabas resursi.

Zeļ tikai korupcija un nomenklatūra.

Sabiedrībā tiek kultivēts ārpuslaulību dzimumattiecību kults un izvirtību un viendzimumu seksa propaganda.

Ņemot vērā augstākminēto un balstoties uz Satversmes 1. un 2. pantu, Eiropas cilvēktiesību Konvenciju, Dieva dotajām pamattiesībām un pašnoteikšanās principu, mēs - Latvijas Tautas Varas Frontes dalībnieki un atbalstītāji, pieprasām nekavējoties:
  • Pārtraukt varas patvaļu un ievērot Satversmi;
  • Atjaunot Latvijas Republikas 1922. gada Pamatlikumus - Satversmi, Vēlēšanu un Pavalstniecības likumu;
  • Atjaunot nacionālo banku un valūtu;
  • Pārtraukt OIK un atgriezt tautai nolaupīto naudu;
  • Aizliegt jebkuru izvirtības propagandu un intīmās dzimumdzīves publiskošanu!
  • Izbeigt Tautas kopīpašuma izsaimniekošanu un izmaksāt Tautai dividendes no Valsts uzņēmumu peļņas;
Lai nodrošinātu šo prasību izpildi, un atbilstoši Satversmes 2.pantam, kurš nosaka to, ka augstākā vara Latvijā pieder Latvijas Tautai (mums), mēs aicinām pievienoties mums visus Latvijas vīrus, neatkarīgi no etniskās un reliģiskās piederības!