Latvenergo Tautai

Raksts atrodams: http://www.tautasvarasfronte.lv/raksts/4/
SITUĀCIJAS APRAKSTS
CĪŅAS MĒRĶIS UN REZULTĀTS