Skip to main content
 
 

Tautvaldība

Tautvaldība ir Tautas valsts pārvaldes modelis, kurā valsts varu tieši un iespējami nepastarpināti realizē Tauta (vietējo iedzīvotāju kopums). Tautvaldība ietver varas dalīšanas un līdzsvara principu valsts pārvaldē.

Kam tā vajadzīga? Tautai kopumā, īpaši mazaizsargātajiem un vidusslānim.

Ko tā dos? Valsts ilgtspēju un attīstību Tautas interesēs.

Kā to ieviest? Aktīvi rīkojoties, organizējot efektīvus Tautas instrumentus, kurus varturi un ārējā pārvalde nespēs ietekmēt un būs spiesta padoties tautas spiedienam pašsaglabāšanās interesēs. Informējot. Izglītojot.

Tautvaldības piemēri.

Tautvaldības tiešie instrumenti – Tautas nobalsošanas – referendumi:

1) par Tautas sagatavotiem likumiem (Tautas likumrades tiesības realizācija, kad pilnvarnieks nespēj),

Pret Latvenergo privatizāciju,

2) veto tiesības uz Parlamenta un Valdības likumiem (stopkrāns pilvarniekiem, kad tie vēlas likumus, kas Tautai nav vajadzīgi),

Latvijā šis instruments nestrādā, plāši piemērots Šveicē.

3) pilnvarnieku atsaukšana (Saeima, deputāti, prezidents, ministru prezidents, speciālās autononās institūcijas (piem.Satversmes tiesa),

praksē – Saeimas atlaišanas nobalsošana pēc Zatlera rīkojuma,

4) Pašvaldību referendumi - nav atbalstīti mēģinājumi,

5) Satversmes sapulces sasaukšana,

pirms 100 gadiem pēdējo reizi, laiks pagājis, ir iespējams labot kļūdas, kas neļauj valstij attīstīties par tautvaldības un labklājības  valsti.

Tautvaldības pastarpinātie instrumenti – valsts galvenās lēmējvaras institūcijas:

Atbildība par lēmumiem (politiska atbildība, kriminālatbildība par solījumu nepildīšanu, par pretvalstisku un prettautisku lēmumu pieņemšanu).

Atsaukšanas iespējas, ja rīkojas pretēji Tautas gribai un likumiem.

NĒ VĒLĒŠANĀM BEZ IZVĒLES!!!

Centrālās institūcijas:

Vēlēšanās tiek izmantoti droši elektroniskie instrumenti, kas pieejami ikkatram iedzīvotājam:

Saeima;

Pilnvarnieks - likumdevējs (tautas vēlēta tiešās aizklātās proporcionālās mažoritārās vēlēšanās – pārtiju diktatūras likvidēšana);

Prezidents (tautas vēlēts tiešās vispārējās vēlēšanās);

Pilnvarnieks - izpildvaras galva ar tiesībām virzīt likumprojektus.

Speciālās autonomās institūcijas:

Pilnvarnieki speciālām funkcijām.

Tautas vēlētas pa tiešo ar īpašiem izvirzīšanas nosacījumiem.

Tiesu vara.

Mediju vara.

Finanšu vara.

Valsts līdzekļu izlietošanas kontrole un korupcijas novēršana.

Tautas varas tiesību realizēšanas nodrošināšana.

Drošības vara.

Reģionālās institūcijas:

Princips:

Maksimāla varas deleģēšana reģioniem, lai mazāka iespējas zagt;

Pēc iespējas lielāka Tautas pārstāvniecība;

Zemju pašvaldības;

Novadu pašvaldības;

Pagastu pašvaldības;

  1. Ar ko Tautvaldība atšķiras no esošās sistēmas?

1) valsts priekš Tautas, nevis Tauta priekš valsts (vietējiem varturiem un ārējai pārvaldei);

2) Vara Tautai un tās idejām, vīzijām, nevis naudas varai un korupcijai;

3) Suverēna valsts nevis kolonija;

4) Kopīpašums katram pilsonim (lemj katrs pats), nevis šauram cilvēku lokam – nē nabagiem un bagātiem uz Tautas rēķina!

5) Tieša pilnvarnieku atbildība, ne totāla bezatbildība;

4.Ideālais tautvaldības modelis.

Visa labākā apkopojums un sava modeļa izstrāde.

Taisnīgums, efektīva, droša un saprotama pārvalde, valsts un Tautas ilgtspēja.

  1. Kamdēļ mums ir jātgriež referendumi un jāsamazina slieksnis.

Tāpēc, ka Tauta ir saimnieks un tai ir tiesības lemt.

Tās suverēnās tiesības nav ierobežojamas no pilnvarnieku puses.

 NĒ PĀRTOKRĀTIJAS PATVAĻAI, VALSTS UN TAUTAS BOJĀEJAI!

  1. Tautvaldība paredz ne tikai tiesības, bet arī atbildību:

1) katrs atbildīgs par saviem lēmumiem un pilnvarnieku kontroli,

2) katram pienākums līdzdarboties (nodokļu atlaides atbildīgajiem – tiem, kas piedalās vēlēšanās),

  Tautas Varas Fronte videoarhīvs: http://www.fronte.tv/